🔴 รมช.เกษตร ลงพื้นที่ขอนแก่น ตรวจเยี่ยม อ.ต.ก. ดูแหล่งน้ำชุมชนและพบปะชาวบ้านป่าสังข์

 

ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ให้ อ.ต.ก. ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ให้ อ.ต.ก. ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการค้าขายผลผลิตในพื้นที่หรือค้าส่ง และช่วยเหลือความเดือดร้อนหลังน้ำลด จากภารกิจที่ ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายคำสั่งจากพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเยี่ยม ตลอดจนช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย จาก พายุโพดุล จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม  
 
โดยมีนายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่ อตก. จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน และการเตรียมความพร้อมดำเนินการตามนโยบาย ให้ อ.ต.ก. เป็นแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยใช้แนวทางขยายตลาด อ.ต.ก. ไปทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด และการขับเคลื่อนนโยบายการตลาดนำการ ผลิต โดยสำรวจความต้องการของตลาด กำหนดปริมาณการรับซื้อ และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่น 
 
จากนั้นคณะฯ เดินทางไปยังด้านหลังของสำนักงาน อ.ต.ก. ขอนแก่น เพื่อเยี่ยมชม โกดังเก็บปุ๋ย ที่เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกด้าน และเดินทางต่อไป “บ้านป่าสังข์” เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีปัญหาการขาดน้ำ ซึ่งต้องเดินทางด้วยรถอีแต๊กท่ามกลางสายฝนที่กำลังตกโปรยปรายลงมาลงดูพื้นที่กักเก็บน้ำตัวอย่างของชาวบ้าน
โดยทางรัฐบาลมีนโยบายจะขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำตลอดจนคูคลองทั้งหมดให้เก็บน้ำได้มากขึ้น รมช.ธรรมนัส กล่าวว่า ในอนาคตในพื้นที่นี้จะมีโรงผลิตไฟฟ้า และจะใช้หญ้าเนเปียเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และทาง รมช.ธรรมนัส จะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกหญ้าเนเปียเพื่อส่งขายให้กับโรงไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งชาวบ้านจะได้มีอาชีพใหม่มั่นคงยิ่งขึ้น 
 
จากนั้น ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ของนายปิยะ ผางโคกสูง เกษตรกรต้นแบบของ บ้านป่าสังข์ ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จจากการใช้แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน จากกรมพัฒนาที่ดิน และ พบปะประชาชนในพื้นที่ และเป็นประธานมอบแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 บ่อ และปีงบประมาณ 2562 จำนวน 13 บ่อ สำหรับทำประโยชน์ในด้านการเกษตรต่อไป 
 
นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบ “บัตรดินดี” ซึ่งเป็นบัตรที่กรมพัฒนาที่ดินมอบให้กับเกษตรกรเฉพาะราย ที่ได้รับการตรวจสุขภาพดินและคำแนะนำจัดการดินจากเจ้าหน้าที่แล้ว และเกษตรกรจะได้รับสิทธิประโยชน์จากบัตรนำไปพัฒนาที่ดินของตนเองให้ดินดีและอุดมสมบูรณ์ขึ้นต่อไป ทั้งนี้ นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และตัวแทนชาวบ้านจาก 8 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนช้าง ร่วมให้การต้อนรับ และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางต่อไปสนามบินขอนแก่น เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ และเตรียมตัวเข้าทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายต่อไป
📍www.indyreport.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *