🔴 ดร.รณวริทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำข้าวสารและสิ่งของยังชีพ แจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างต่อเนื่อง

      เมื

Read more

🔴 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวสารให้เทศบาลอมืองร้อยเอ็ด และเติมใส่ตู้ปันสุขบริจาคของใส่ตู้ให้กับผู้รับผลกระทบจากโควิด 19

  วันที่ 20 พฤษภาคม

Read more

🔴 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวขาวเกษตรอินทรีย์ 500 กิโลกรัม แก่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อช่วยเหลือประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยและนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระ

Read more