🔴 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับนายอำเภอ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมเยือน มอบอาหารยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

#เราจะไม่ทิ้งกัน

Read more

🚩ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เปิดโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโคราช/เดินหน้าสหกิจชุมชน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ / ลุยขุดลอกคลอง พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง🚩

Read more