🔴 ช.ส.ท. ร่วมแสดงความยินดีมรดกโลกแห่งใหม่ จัดกิจกรรมนำสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวกว่า 60 ชีวิต “ย้อนอดีตสู่เมืองโบราณศรีเทพ เยือนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ลพบุรี และสัมผัสวิถีท่องเที่ยวใหม่สายจิตวิญญาณที่สระบุรี” ส่งท้ายปี 66

เมื่อวันที่  1 -3  ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (...) โดยคุณวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมฯ นำสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวกว่า  60  ชีวิต ย้อนอดีตสู่เมืองโบราณศรีเทพ เยือนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ลพบุรี และสัมผัสวิถีท่องเที่ยวใหม่สายจิตวิญญาณที่สระบุรีวัตถุประสงค์ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยได้รับการสนับสนุนจาก ททท.สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ , ททท.สำนักงานจังหวัดลพบุรี และ ททท. สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี และคณะกรรมการโคก หนองนาศัย

โดยกิจกรรมมีดังนี้ วันแรก : คณะออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสองชั้นจำนวน 2 คัน หมุดหมายแรกมุ่งสู่ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ .ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมศิลปากรใช้เวลาขุดตกแต่งและบูรณะเมืองโบราณศรีเทพนาน10 ปี แปรสภาพเนินเขากลางชุมชน กลายเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ อายุราว 1,500-1,700 ปี ซึ่งมีการประเมินว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอินเดียเท่านั้น เมืองโบราณศรีเทพ จัดอยู่ในบริเวณเขตที่สูงภาคกลาง อันเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนสินค้าเส้นทางการค้าและวัฒนธรรมพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเนื่องจนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณ(พุทธศตวรรษที่8-18) ยังมีความสวยงามและร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรแห่งนี้อยู่หลายแห่งด้วยกัน ต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียน เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกแห่งที่ 7 ของประเทศไทย อายุเกือบ2,000 ปี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566

ส่วนสำคัญต่าง ของเมืองโบราณศรีเทพ ประกอบด้วยสถานที่ดังต่อไปนี้

    1.​ อาคารหลุมขุดค้นทางโบราณคดี อาคารจัดแสดงโครงกระดูกมนุษย์และโครงกระดูกช้าง ที่ขุดค้นพบทางโบราณคดีเมื่อปี 2531 สะท้อนการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในระยะแรกเริ่มสมัยก่อนประวัติศาสตร์ภายในเมืองโบราณศรีเทพที่มีมากว่า 2,000 ปี

    2. ปรางค์สองพี่น้อง สถาปัตยกรรมในวัฒนธรรมเขมร มีลักษณะเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐสององค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน แม้ส่วนยอดพังทลายไปจนหมดสิ้น แต่องค์เล็กยังหลงเหลือทับหลังศิลาทรายที่มีสภาพสมบูรณ์ประดับอยู่จำหลักเป็นรูปอุมามเหศวร

    3. ปรางค์ศรีเทพ สถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมเขมร เป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่อนุมานได้ว่าคงสร้างขึ้นเพื่อเป็นเทวาลัยเนื่องในศาสนาฮินดู (พราหมณ์) ลัทธิไศวนิกายในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17

    4.เขาคลังใน ศาสนสถานสำคัญประจำเมืองที่มีขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมทวารวดี สร้างขึ้นพร้อมกับสมัยแรกสร้างเมืองในราวพุทธศตวรรษที่ 12 เพื่อเป็นศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสนาลัทธิหินยานหรือเถรวาท แล้วต่อมาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานในราวพุทธศตวรรษที่ 14 และใช้สอยตลอดมา จนกระทั่งเมืองถูกทิ้งร้างไปในราวพุทธศตวรรษที่ 18

    5.ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ ประดิษฐานของเจ้าพ่อศรีเทพ ซึ่งเป็นที่เคารพเชื่อถือของชาวอำเภอศรีเทพและบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก โดยจะมีการจัดงานประเพณีบวงสรวงขึ้นทุกปี

   6.เขาคลังนอก เป็นโบราณสถาณที่ค้นพบมานานแล้ว แต่พึ่งบูรณะแล้วเสร็จเมื่อปี .. 2555 ลักษณะของเขาคลังนอกเป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 ในสมัยทวารวดี สันนิษฐานว่าเดิมมีลักษณะเป็นสถูปขนาดใหญ่ ปัจจุบันเหลือเพียงฐานขนาดใหญ่ ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยศิลาแลงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์มีทางขึ้นทั้ง 4 ด้าน

ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงเมืองโบราณศรีเทพแล้วนั่นคือ การได้ลิ้มลองไอติมโบราณศรีเทพ รสชาติต่างๆ จัดทำมาในรูปแบบสุดเก๋ที่พิมพ์ลักษณะลวดลาย อัตลักษณ์โบราณศิลปะแห่งเมืองศรีเทพอีกด้วย

จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหารนิวบัวตอง อาหารอีสานรสเด็ดอร่อยหลากหลายเมนูร้านนี้เปิดมานานกว่า 30 ปี ซึ่งปัจจุบันมี 2 สาขา ตั้งอยู่ทั้ง 2 ฟากฝั่งถนน โดยร้านนิวไก่ย่างบัวตอง 2” ห่างจากร้านเดิม 3 กม กม. 128 ขาเข้ากรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ .สามแยก .วิเชียรบุรี .เพชรบูรณ์

จุดหมายถัดมา ชมทุ่งทานตะวันบาน บ้านกล้วย & ไข่ Cafe’” พิกัด หมู่ที่ 6 1 .หนองบัว .พัฒนานิคม .ลพบุรีร้านอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์รวมของฝากและแปรรูปพืชผลการเกษตร อีกจุดเช็คอินท่องเที่ยวที่น่าสนใจระหว่างเส้นทางไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ที่นี่มีดอกทานตะวันบานอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นการส่งสัญญาณว่าฤดูกาลลมหนาวกำลังมาเยือน พร้อมเก็บภาพความประทับใจของทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่สีเหลืองสดใสที่กำลังบานสะพรั่งสุดลูกหูลูกตา ที่บ้านกล้วย & ไข่ ที่นี่มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆ มากมาย และมีผลิตภัณฑ์จากกล้วยมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์อีกด้วย

ทั้งนี้ ททท.สำนักงานลพบุรี เชิญชมทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่ ต้นแบบเกษตรกร Smartfarmer บานรับลมหนาวแรกของปีบนเนื้อที่กว่า 75 ไร่หนึ่งใน 5 ซอฟต์พาวเวอร์ ของจังหวัดลพบุรีขานรับนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทย พร้อมเก็บภาพความประทับใจของทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่สีเหลืองสดใสที่กำลังบานสะพรั่ง ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน จังหวัดลพบุรี ช่วงเดือนพฤศจิกายนมกราคม ของทุกปี

คุณสุวรรณา ศรุติลาวัณย์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า  สำนักงานลพบุรีจะดูทั้งหมด 3 จังหวัดก็คือจังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาท ซึ่งทั้งสามจังหวัดนี้เป็นเมืองรองทั้งสิ้น แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นเมืองรองก็จริงแต่เราก็มีสิ่งดีๆ ที่จะอวดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะถ้ามาช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงทุ่งทานตะวันบาน จะมีหลายทุ่งมากที่เริ่มบาน  แต่อาจจะบานถึงประมาณกลางเดือนธันวาคมนี้ และก็มีอีกดอกไม้หนึ่งที่อยากจะแนะนำตอนนี้ก็คือ ทุ่งปอเทือง ซึ่งทุ่งปอเทืองเค้าจะเปิดวันพรุ่งนี้เป็นปีแรกที่เค้าปลูกขึ้นมาแล้วก็คาดว่าจะอยู่ได้ถึงประมาณหนึ่งเดือนค่ะ

นอกจากทุ่งดอกไม้สวยๆ  แล้ว เราก็ยังมีไฮไลท์ก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์” “รถไฟลอยน้ำซึ่งคือไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวถ้ามาจะได้สัมผัสอากาศเย็นๆ และช่วงหน้าหนาวอย่างนี้ ก็จะเห็นเขื่อนป่าสักและสัมผัสอากาศเย็นๆ บรรยากาศสบายๆ ที่เขื่อนป่าสัก และพอเข้าเมืองเราก็จะเข้าสู่ออเจ้าเป็นพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ซึ่งมีประวัติที่ยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และมีบ้านวิชาเยนทร์ซึ่งอยู่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เช่นกัน มีวัดพระศรีมหาธาตุซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่กับจังหวัดลพบุรี และไฮไลท์สำคัญของเราก็คือพระปรางค์สามยอดซึ่งอยู่กับเมืองลพบุรีมาตั้งแต่ตั้งเมือง

เพราะฉะนั้นจึงอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่ลพบุรี  เรามีโบราณสถาน มีธรรมชาติที่สวยงาม และยังมีน้ำตกวังก้านเหลืองซึ่งเป็นธรรมชาติ ถ้ามาช่วงหน้าหนาวเราก็ยังมีเขาพระยาเดินธงและในช่วงธันวาคมเราจะมีการจัดกิจกรรมดนตรีที่เขาโด่อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมดนตรีบริเวณริมเขา ก็จะได้บรรยากาศเย็นๆ สบายๆ อยากให้มาสัมผัสเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานจังหวัดลพบุรี สามารถเข้าไปดูในเพจและในเวปไซต์ของเราได้เลยค่ะ


หลังจากรับประทานอาหารเย็น สวนอาหารลูกเกด .พระพุทธบาท  .สระบุรี คณะเดินทางต่อไปยังอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เข้าพักโรงแรมแวลเลย์การ์เดนท์รีสอร์ท ที่โอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดของทิวเขาและแมกไม้เขียวขจี ห้องพักตกแต่งในสไตล์ไทยโมเดิร์นที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ครบครัน รวมทั้งห้องอาบน้ำกลางแจ้งที่สวยงามและเป็นส่วนตัวเพื่อให้ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งคณะจะพักที่นี่ตลอดทริปการเดินทาง

วันที่สอง : มุ่งหน้าเดินทางสู่จังหวัดลพบุรี เยือนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  พระนารายณ์ราชนิเวศน์” .ท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี พระราชวังโบราณที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงโปรดให้สร้างขึ้น เมื่อปี .. 2209 เมืองละโว้ จังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง


ภายหลังการสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระราชวังฯแห่งนี้จึงถูกทิ้งร้างต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อปี .. 2399 เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ประทับและเป็นราชธานีชั้นใน พร้อมทั้งพระราชทานนามว่าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ปัจจุบันพื้นที่ที่พระราชวังบางส่วนยังเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ อีกด้วย

ช่วงเที่ยงแวะช้อป ชิม ชิล ที่ ตลาดหัวปลี ตั้งอยู่ในบริเวณของศูนย์  OTOP คอมเพล็กซ์ บนเนื้อที่ 15 ไร่ ตำบลพุแคอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นตลาดชุมชนของชาวบ้าน ในบรรยากาศสบายๆ พร้อมจุดถ่ายรูปเช็คอินมากมายหลากหลายจุดด้วยกัน มีทั้งบริเวณของต้นไม้ สวนไผ่ ที่สำคัญคือมีสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ ผักพื้นบ้าน และผักปลอดสารพิษต่างๆ ให้ได้เดินช้อปกันเพลินๆ อุดหนุนสินค้าชุมชนเป็นการกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชนอีกด้วย

สถานที่เช็คอินถัดมา คือหอมนสิการ สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไป ที่นี่จัดเป็น 1 ใน 9 ที่เที่ยวจังหวัดสระบุรี ปี 2566 ที่เปิดใหม่ เกิดขึ้นตามดำริของ อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานมูนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อการสืบสานธรรม ปกป้องพระเกียรติพระบรมมาศาสดาและปลุกจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่ปวงชน

ภายในหอมนสิการเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระบรมโลกนาถ พระบรมสารีริกธาตุ ภาพปักพระบรมโลกนาถศิลปะงานปักมือ 651,000 ฝีเข็ม และนิทรรศการร่วมสมัย จำลองมรรคาและคำสอนของพระบรมศาสดา ในส่วนของนิทรรศการที่นำเสนอทำให้เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าภายใน 15 นาที


หอมนสิการ
ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 25 สถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีนประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ 1 จากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 77 แห่ง จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศอีกด้วย

วันที่สาม :​ เช้าวันสุดท้ายคณะเดินทางไปเยี่ยมชม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (...)  จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินบทบาทในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนม ...ผลิตผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบ เช่นนมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว โยเกิร์ต โดยใช้ชื่อในการค้าว่า ไทยเดนมาร์ค

หมุดหมายถัดไปคือวัดแก่งคอยซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำป่าสัก ตั้งอยู่ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี2330 โดยชาวบ้านได้ร่วมใจกันก่อสร้างและยกที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์อุทิศถวายในบวรพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมใจและศรัทธาของชาวแก่งคอย วัดแก่งคอย ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ประวัติศาสที่มีความสำคัญของประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง


ภายในวัดมีสถานที่น่าสนใจหลายจุด
เริ่มต้นที่อนุสาวรีย์ผู้ประสบภัยทางอากาศสงครามโลกครั้งที่สองที่ชาวบ้านในชุมชนสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง และยังมีพระธาตุเจดีย์ศรีป่าสักเป็นเจดีย์องค์ใหญ่สีขาวตัดขอบทองภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เปิดให้ประชาชนเข้าไปกราบสักการะทุกวัน เบื้องหน้าขององค์พระธาตุเจดีย์เยี้องไปทางด้านซ้ายคือพระวิหารที่ประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์นิมิตมงคลมุนีศรีแก่งคอย เป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ลักษณะสมบูรณ์งดงามมาก


และจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดคือ
ถ้ำนาคา ถ้ำแห่งนี้เนรมิตขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ก่อนเข้าสู่ตัวถ้ำจะมีบันไดขึ้นไปด้านบนเพื่อให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้สักการะพระธาตุอินแขวนสีทอง แห่งประเทศพม่าแบบจำลอง  ส่วนภายในถ้ำจะพบกับความงามของเหล่าประติมากรรมพญานาค พ่อปู่ศรีสุทโธ ภายในยังมีการตกแต่งไฟ ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำใต้น้ำที่ดูลึกลับและศักดิ์สิทธิ์สามารถไหว้ขอพรพร้อมเที่ยวชมถ่ายรูปได้

ปิดท้ายคณะเดินเล่นยามเย็น สัมผัสบรรยากาศเมืองคาวบอย ถ่ายรูป ช้อปเพลินๆ ที่งานเทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ก่อนเข้าที่พัก


วันที่สาม : สดชื่นยามเช้าที่ สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สวนมิ่งมงคลฯ จัดสร้างโดยบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 ให้เป็นสวนสาธารณะต้นแบบ พื้นที่ภายในสวน 22 ไร่ ถูกโอบล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิดเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชุมชนและผู้เดินทาง สวนมิ่งมงคลตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ เส้นทางขาเข้ามุ่งหน้ากรุงเทพฯ กม. ที่ 125 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย

ภายในมีจุดที่น่าสนใจคืออาคารเฉลิมพระเกียรติเป็นจุดศูนย์กลาง มีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์ประดิษฐานอยู่ โดยจัดเป็นสถานที่ถวายความเคารพและเผยแพร่แนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอื่นๆ ตามแนวพระราชดำริ นอกจากนี้ยังมี บ้านอนุรักษ์พลังงาน แปลงนาสาธิต ให้อาหารปลา ร้านกาแฟ  Coffee Cat ติดกับจุดให้อาหารปลา รวมทั้งร้านค้าชุมชนและของที่ระลึก


จากนั้นเดินทางไปยัง
ศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนา หอชาวนาโคกนาศัยตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีโคก หนอง นา โมเดล เป็นโมเดลต้นแบบที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชุมชน ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นสัดเป็นส่วนในการใช้ประโยชน์ ซึ่งหากลงมือทำลักษณะเช่นนี้ในหลายๆ จุดของประเทศโคก หนอง นา โมเดล” ก็จะช่วยได้มากกว่าการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร เพราะจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้

ที่นี่คณะฯได้เรียนรู้ทดลองสัมผัสวิถีชีวิตชาวนา โดยการสีข้าว ตำข้าว ฝัดข้าว และรับประทานอาหารที่มาจากผลผลิตของชุมชน รวมทั้งได้อุดหนุนสินค้าชุมชนและผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนที่นี่กันอีกด้วย


และจุดสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ
คือ วัดพระพุทธฉาย ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านพระพุทธฉาย .หนองปลาไหล .เมือง.สระบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญอยู่ที่เชิงเขาปถวี (เขาปฐวี) .หนองปลาไหล เข้าทางเดียวกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น เมื่อ .. 2557 ได้รับการยกสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ เป็นวัดเก่าแก่มีอายุยาวนานกว่า 400 ปี ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพุทธะฉาย หรือเงาพระพุทธเจ้า ลักษณะเป็นรอยประทับสีแดงเลือนรางอยู่บริเวณชะง่อนผา สันนิษฐานว่ามีการค้นพบสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยา

คุณวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือ (...) เผยว่าวันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่เราได้มาอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวอดีตเมืองโบราณศรีเทพ ที่ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวได้จัดขึ้น เพื่อร่วมแสดงความยินดี แสดงความภาคภูมิใจในโอกาสที่คนไทย  เมืองไทยได้มีมรดกโลก ซึ่งล่าสุดก็คือเมืองโบราณศรีเทพที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในโอกาสนี้เราก็ถือโอกาสพาคณะนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชนเดินทางสำรวจเส้นทาง  เยือนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสัมผัสวิถีชีวิตท่องเที่ยวสายจิตวิญญาณ  เรามาทั้งหมดสามจังหวัดสามวันด้วยกัน คือจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรี

จุดที่เรายืนอยู่วันนี้เป็นจุดสุดท้ายของการท่องเที่ยวในทริปนี้นะคะ  ก็คือพระพุทธฉาย จังหวัดสระบุรี  ซึ่งที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใครผ่านมาที่นี่ก็จะต้องแวะมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาท ภาพที่ปรากฎอยู่บนหน้าผา ก็คือภาพเงาของพระพุทธเจ้าที่เราได้รับรู้กันมาเนิ่นานานก็ยังคงอยู่  รวมทั้งพระนามภิไธยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทย

คุณวรางคณา กล่าวเพิ่มเติมว่าในการเดินทางครั้งนี้เรามาด้วยกันกว่า  60  ชีวิต รวมทั้งสื่อมวลชนจากชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกคนก็พร้อมที่จะนำสิ่งที่ได้รับรู้ได้เห็นและได้สัมผัสได้  กลับไปเผยแพร่ให้พี่น้องปวงชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่า  นี่คือหนึ่งในไทยแลนด์ชิ้นหนึ่งที่เราไม่ควรมองผ่าน และขอขอบคุณ สำนักงาน  ททท.เพชรบูรณ์  สำนักงาน  ททท.จังหวัดลพบุรี สำนักงาน  ททท. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการโคกหนองนาศัย เป็นชุมชนโมเดลของโคกหนองนาซึ่งเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้และสัมผัส  ขอบคุณทุกคนและทุกหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมดีๆ นี้กับพวกเรา เราสัญญาว่าจะนำสิ่งที่เราได้พบเห็นไปเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะคุณวรางคณา ประธานชมรสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว  กล่าวทิ้งท้าย

ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือ (...)​ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมา 38 ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยสมาชิกชมรมฯใช้สื่อที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวต่อหน่วยงานรัฐและเอกชนในโอกาสต่างๆ

…………………………………………………………………………………………………………………

📍www.indyreport.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *