🔴 คืบหน้า !! สจล. เผย ‘รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร’ พร้อมให้บริการประชาชนปี 2567

คืบหน้า !! สจล. เผย ‘รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร’ พร้อมให้บริการประชาชนปี 2567 รุดผนึกพันธมิตร ‘ธนาคารกรุงไทย’ หนุน ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนงานโรงพยาบาลครบวงจร

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เผยความพร้อมโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) โรงพยาบาลเพื่อการรักษาพยาบาลและศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์รองรับวิกฤตสุขภาพในอนาคต หนุนยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษา และลดการนำเข้าเทคโนโลยีต่างประเทศ โดยพร้อมเปิดให้บริการประชาชนภายในปี 2567 โดยที่ล่าสุดได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์ม จากธนาคารกรุงไทย ร่วมขับเคลื่อนการบริการแบบครบวงจร อาทิ บริการทางการเงิน Krungthai Digital Platform เครื่อง Self-Payment สำหรับตรวจสอบและใช้สิทธิรักษาพยาบาล ระบบ e-Donation ช่องทางรับบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลฯ

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดเผยว่า สจล. มีแผนจัดสร้าง ‘โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร’ (KMCH) ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์การแพทย์คุณภาพที่พร้อมให้บริการเชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่พร้อมศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) นวัตกรรมทางการแพทย์รองรับวิกฤตสุขภาพในอนาคต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ผ่านการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ลดการนำเข้าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการแพทย์จากต่างประเทศ ตลอดจนมีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งออกเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ คาดการณ์ว่า การก่อสร้างโรงพยาบาลดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการภาคประชาชนภายในปี 2567 โดยที่ล่าสุดยังได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์ม (Digital Healthcare Platform) จากธนาคารกรุงไทย ร่วมขับเคลื่อนการบริการภายในโรงพยาบาลแบบครบวงจร

อย่างไรก็ตาม หลักสำคัญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์โดย นักวิจัย สจล. จะเน้นการนำเทคโนโลยี เอไอ (AI) ไอโอที (IoT) รวมถึงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) ที่มีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL) สถาบันร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie Mellon University) สถาบันการศึกษาเบอร์หนึ่งของโลกด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ร่วมพัฒนานวัตกรรมสู้โควิด-19 ตลอดจนรองรับการแพทย์ทางไกล (Tele Medicine) เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่รวดเร็ว ทั้งเครื่องช่วยหายใจในภาวะฉุกเฉิน เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคระบบปิด ตู้เก็บเชื้อระบบความดันลบ AI ตรวจโควิดกลายพันธุ์ ฯลฯ โดยที่ล่าสุด นักวิจัย สจล. ได้พัฒนา ‘เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow’ ที่มาพร้อมระบบควบคุมและมอนิเตอร์อาการของผู้ป่วยโควิดได้แบบทางไกล ด้วยเทคโนโลยี IoT ที่ได้รับการออกแบบเฉพาะให้มีประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่าเทคโนโลยีต่างประเทศ ด้วยราคานำเข้าที่ถูกกว่า 3-4 เท่า ทั้งนี้ สจล. มีแผนผลิตเครื่องดังกล่าว จำนวน 1,000 เครื่อง และแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขประเทศรวมกว่า 400 แห่ง ภายในเดือนสิงหาคม 2564

ด้าน นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า จากการเป็นหน่วยงานพันธมิตรกับ สจล. มาอย่างยาวนาน จึงมีความใกล้ชิดและทราบถึงศักยภาพของ สจล. ในการคิดและพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 มาโดยตลอด ดังนั้น ในสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ ที่พบข้อจำกัดของจำนวนเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์การรักษาจำนวนมาก จึงได้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิตอลแพลตฟอร์ม เพื่อขับเคลื่อนการบริการภายใน ‘โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร’ (KMCH) แบบครบวงจร อาทิ บริการทางการเงิน Krungthai Digital Platform ระบบรับชำระเงินของธนาคารเชื่อมโยงกับระบบบริหารจัดการเงินของโรงพยาบาล สู่การเป็น Smart Hospital เครื่อง Self-Payment สำหรับตรวจสอบและใช้สิทธิรักษาพยาบาล โดยที่สามารถชำระค่ารักษาพยาบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ การชำระผ่านคิวอาร์โค้ดแบบข้ามธนาคาร (QR Code Cross Bank) บัตรเครดิต บัตรเดบิต พร้อมเชื่อมระบบ Health Information System เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และส่งเคลม รวมถึงระบบ e-Donation ช่องทางรับบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริจาคสามารถเลือกรับใบอนุโมทนาอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในการบริหารเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี การร่วมผลักดันโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สู่ KMC Innovative Hospital ถือเป็นการรวมพลังระหว่างสองหน่วยงาน ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อกับโครงการด้าน Healthcare ที่ธนาคารกรุงไทย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อมาผนวกกับความโดดเด่นของ สจล. ที่เป็นสถาบันชั้นนำด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง จะสามารถผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนความต้องการแพทย์และพยาบาลในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ 1 ใน 5 ของแผนงานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลของธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมตามวิสัยทัศน์กรุงไทย ‘เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน’ นายผยง กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ สจล. ได้ที่ https://www.facebook.com/kmitlofficial และ http://kmitl.ac.th

.….…..……………………………………………

📍www.indyreport.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *