🔴 ดร.รณ ย้ำมั่นใจรัฐบาลโปร่งใส แต่ต้องใช้จ่ายเงินกู้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ

 

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมจันทรา อาคารรัฐสภาเกียกาย มีการประชุมวุฒิสภา เพื่อพิจารณา พ.ร.ก. 3 ฉบับ ที่ผ่านการลงมติอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ดร.รณวริทธิ์กล่าวในที่ประชุมว่า จากการบริหารงานที่ผ่านมาโดยภาพรวม มั่นใจรัฐบาลโปร่งใสไร้ทุจริต การพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเดนการฟื้นฟู ด้านการเกษตร เน้น กลุ่มเกษตรกร อันประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรการณ์ เกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์ข้าวชุมชน (ศขช.), ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผบิตสินค้าเกษตร (ศพก.), วิสาหกิจชุมชน (วสช.) กลไกของรัฐต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โครงการใช้จ่ายเงินกู้ต้องคำนึงถึงความสอดคล้องด้านต่างๆ ดังนี้

– เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น GI:Geografic Indicretor
– เกษตรปลอดภัย Safty Food
– เกษตรชีวภาพ เกษตรอินทรีย์ ยุติการใช้สารเคมีในการผลิต Bio&Organic
– เกษตรแปรรูป เกษตรอุตสาหกรรม Agro-Industry
– เกษตรอัจฉริยะ นวัตกรรมและเทคโนโลยี smart farm and smart farm
– การสร้างระบบนิเวศน์ทางการเกษตร การท่องเที่ยวแบบ Eco tour

และเน้นให้แต่ละโครงการต้องเป็นความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร มีและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เสริมศักยภาพการผลิต และระบบสารสนเทศเพื่อการนำเสนอและเข้าถึงผลผลิตได้อย่างกว้างขวาง การเบิกจ่ายงบประมาญต้องจ่ายตรงลงถึงกลุ่มเกษตรกร เหมือนหลายโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้ไม่เป็นงบไอติมเหมือนที่หลายท่านที่ได้กล่าวมา และขอเน้นย้ำว่าการลงทุนครั้งนี้ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศจึงจะคุ้มค่า คุ้มทุนในการกู้เวินจำนวนมหาศาลในครั้งนี้.

📍www.indyreport.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *