🔴 ดร.รณ จี้ ศธ.เปิดเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก อย่าเลื่อนยกเข่ง ย้ำชุมชนพร้อม

 

จากแนวนโยบาย และการปฏิบัติการ ฟื้นฟูโรงเรียนขนาดเล็ก ของกระทรวงศึกษาธิการ ศธ.ต้องเข้าใจว่า “สถานภาพบุคคลย่อมเริ่มเมื่อคลอด แล้วอยู่รอดเป็นทารก บุคคลจะมีคุณภาพเมื่อได้รับการศึกษาแล้วพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์”
หลายปีที่ผ่านมา ศธ.มีแนวนโยบายในการกำจัดโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการ ยุบรวมและยกเลิก ด้วยการตัดท่อน้ำเลี้ยง เช่น ไม่บรรจุ ครูหรือผู้บริหาร การจำกัดเรื่องงบประมาณ จนโรงเรียนขนาดเล็กต้องร่วมกับชุมชน จัดหางบประมาณมาดูแลตนเอง เช่นจัดผ้าป่าการศึกษา ในช่วงเทศกาลปีใหม่บ้าง สงกรานต์บ้าง เพื่อการระดมทุนช่วยเหลือตนเอง
วันนี้ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ Covid-19 ซึ่งต้องใช้มาตรการป้องกันหลายอย่าง เช่น สวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง social distancing ซึ่งเป็นปัญหาของโรงเรียนใหญ่ ผลกระทบคือต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนแบบเหมารวม ทำให้ส่งผบกระทบต่อเนื่องหลายประการ เช่น

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
2. การประกอบอาชีพผู้ปกครอง
3. อื่นๆ

คำถามคือ
1. วันนี้ ศธ.มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติการฟื้นฟู กระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริม การดำรงคงอยู่ของโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ อย่างไร
2. ศธ.มีมาตรการ และแนวปฏิบัติ ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของโรงเรียนขนาดเล็กหรือไม่อย่างไร
3. ศธ.มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ในการบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกับองค์กรอื่นในชุมชนเพื่อการส่วเสริมโรงเรียนขนาดเล็กอย่างไร

ข้อเสนอแนะ
1. ให้ศธ.ออกมาตรเร่งด่วนเพื่อกระตุ้น รณรงค์ส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วน หันมาให้ความสนใจและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
2. พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณพิเศษเข้าช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมใดๆของโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม

3. เร่งเปิดภาคเรียนให้กับโรงเรียนที่ไม่มีความเสี่ยง หรือเสี่ยงน้อยให้ได้จัดการเรียนการสอนตามปกติ พร้อมทั้งประสานองค์การในพื้นที่เช่นรด.สต., อสม.,จิตอาสา เข้าช่วยเหลือด้านมาตรการป้องกันโรคติดต่อ แก่โรงเรียนที่เปิดเรียน อย่างเป็นรูปธรรม

 

📍www.indyreport.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *