🔴 “วนชัย กรุ๊ป” ได้ฤกษ์วันสิ่งแวดล้อมโลกเปิดตัว “วู้ดสมิตร” พร้อมศูนย์การเรียนรู้สำนักงานใหญ่เชิงสะพานพระราม 7

 

วนชัยกรุ๊ปเปิดตัววู้ดสมิตรพร้อมศูนย์การเรียนรู้บนพื้นที่สำนักงานใหญ่เชิงสะพานพระรามศิลปินนักอนุรักษ์ตบเท้าเข้าร่วมรณรงค์ทุกภาคส่วนรักษาผืนป่าธรรมชาติและใช้ทรัพยากรไม้อย่างคุ้มค่า

วนชัยกรุ๊ปประกาศเปิดตัว วู้ดสมิตร (Woodsmith)” อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ไม้สำเร็จรูปทดแทนธรรมชาติคุณภาพระดับสากล ให้แก่ผู้บริโภคทั่วประเทศไทยพร้อมเปิดพื้นที่สำนักงานใหญ่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวัสดุไม้ทดแทนธรรมชาติแก่ลูกค้าและประชาชน โดยจับมือนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ นักวาดภาพแนวหน้ามาร่วมพูดคุยและสร้างสรรค์ผลงานจากผลิตภัณฑ์ไม้สำเร็จรูปทดแทนธรรมชาติ หวังปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าไม้

 

 

บริษัทวนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คือผู้ผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ Wood-based Panel แผ่นปาร์ติเกิ้ล (Particleboard) แผ่นเอ็มดีเอฟ (MDF Board) รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอื่นๆ จากวัสดุไม้ทดแทนธรรมชาติระดับแนวหน้าของเอเชีย ซึ่งดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ผืนป่าธรรมชาติเป็นหัวใจสำคัญ และเป็นผู้นำร่องเรื่องการนำเศษไม้เหลือใช้มาแปรสภาพเป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถใช้งานได้ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและครัวเรือน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งต่างๆ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมทั้งช่วยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษไม้ไปในตัว

 

 

นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 76 ปี ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการผลิตไม้ต้องปรับตัวและพัฒนากระบวนการผลิตให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยี และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เข้าขั้นวิกฤต วนชัย เป็นองค์กรแรกๆ ในอุตสาหกรรมที่หันมาผลักดันเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ทรัพยากรไม้อย่างคุ้มค่าที่สุดพร้อมลดการใช้วัตถุดิบที่ฟุ่มเฟือย และเน้นการมองหาทรัพยากรทดแทนเพื่อรักษาธรรมชาติให้สมดุล เช่นการเลือกใช้ไม้ยางพาราที่หมดน้ำยางแล้วมาใช้ผลิตแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ

 

 

เรานำทุกส่วนของต้นไม้แม้กระทั่ง เศษไม้ฟืน ปีกไม้ ขี้เลื่อย มาผ่านกระบวนการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อแปรสภาพเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้งานสะดวกตรงตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานสากล วนชัย เชื่อว่าการเปิดตัว วู้ดสมิตรในวันนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภค ทั้งในระดับครัวเรือนระดับองค์กรและระดับอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย สามารถเข้าถึงทางเลือกวัสดุไม้ทดแทนธรรมชาติได้มากขึ้นนายวรรธนะกล่าวเสริม

ในโอกาสเดียวกันนี้ วนชัย กรุ๊ป ได้ถือฤกษ์ดีเปิดตัว วู้ดสมิตรสำนักงานใหญ่” บนถนนวงศ์สว่างอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์และให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติที่ทั้งคุณภาพสูงและปลอดภัย โดยจัดแสดงในรูปแบบของศูนย์การเรียนรู้ที่น่าสนใจทันสมัย ด้วยเนื้อหาที่ช่วยปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมเกิดจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ และส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ทดแทนธรรมชาติมากขึ้น

 

 

นายวรรธนะ กล่าวว่า วู้ดสมิตรสำนักงานใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่มอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า โดยมีทั้งนิทรรศการให้ความรู้ที่น่าสนใจและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่สวยงามปลอดภัยและคุณภาพดีของวนชัย เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นความหลากหลายของการนำผลิตภัณฑ์ไม้ทดแทนธรรมชาติไปประยุกต์ใช้งานจริง นอกจากนี้ยังมีบริการสำหรับการสั่งซื้อและจัดส่งเพื่อให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของลูกค้าสะดวกขึ้นอย่างครบวงจร

 

 

สำหรับการเปิดตัววู้ดสมิตรในครั้งนี้ มีไฮไลท์พิเศษอยู่ที่การเชิญศิลปินนักวาดระดับแนวหน้าของไทย ได้แก่ พลอย จริยะเวช ภัทรีดา ประสานทอง และ นวลตอง ประสานทอง มารังสรรค์ผลงานศิลปะลงบนพื้นผิวไม้ทดแทนธรรมชาติ สำหรับนำมาจัดแสดงในวู้ดสมิตรสำนักงานใหญ่ และนำไปจัดประมูลเพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการการศึกษาปฏิสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างเสือโคร่งและเสือดาวในระบบนิเวศเพื่อการวางแผนอนุรักษ์ ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และโครงการสร้างแหล่งน้ำถาวรให้กับกระทิงและสัตว์ป่า ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสระแก้ว

 

 

พลอย จริยะเวช นักเขียน นักแปล และนักวาดภาพ เจ้าของผลงานการจัดวางกล่องไม้และเพ้นท์ประตูชุด “Into The Woods” ร่วมกับวู้ดสมิตรเผยว่า พลอยตีความความเป็นวนชัยหรือชัยชนะของการรักษาป่า ว่าเป็นการใช้ปัญญาและสติไตร่ตรองอย่างดีในการทำงาน เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ โดยใช้ นกฮูกสัญลักษณ์แห่งปัญญา ปลาความอุดมสมบูรณ์และ ดอกไม้การผลิดอกออกผล ของแนวคิดวัสดุทดแทนไม้จากธรรมชาติ มาถ่ายทอดเป็นลวดลายบนกล่องไม้ที่นำมาจัดวางกับไม้ต้นและไม้ดอกนานาชนิด ประหนึ่งการจำลองเป็นป่าที่ได้รับการฟื้นฟู 

 

 

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งผลงานเป็นการเพ้นท์ประตู ซึ่งพลอยใช้สีน้ำเงินลายครามซึ่งจำลองตามแบบผลงานซิกเนเจอร์ของตัวเองมาวาดเป็นรูปปลาลงบนประตูสีขาว พร้อมแต่งแต้มด้วยสีส้มที่ดูมีพลังและเป็นสีองค์กรของวู้ดสมิตรด้วยค่ะ

 

 

สองพี่น้องนักวาดภาพเจ้าของลายเส้นน่ารักที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง ภัทรีดา และ นวลตอง ประสานทอง ก็เป็นอีกกลุ่มศิลปินที่ตบเท้าเข้าร่วมงานกับวู้ดสมิตรในครั้งนี้ โดย แป้งภัทรีดา ประสานทอง เผยว่า รู้สึกภูมิใจและยินดีที่ได้นำเอาจินตนาการและศิลปะของตัวเองมาผสมผสานกับวัสดุที่รักษ์โลกของวู้ดสมิตร เพื่อเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจเรื่องการดำรงรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สำหรับผลงานในครั้งนี้ประกอบด้วยประตูและกรอบรูป โดยผลงานประตูใช้ชื่อว่า ‘Magic Bug’ มาจากแนวคิดที่อยากทำประตูให้ดูเป็นมิตรจนเหมือนลืมไปเลยว่านี่คือประตู

 

 

 ส่วนอีกชิ้นหนึ่งเป็นกรอบรูปที่ใช้ชื่อว่า หน้าไม้โดยนำเอาไม้ท่อนขนาดเล็กที่มีหน้าตัดกลมมาจัดเรียงรวมกันอยู่ในกรอบสื่อให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของมนุษย์ในการพิทักษ์ป่าไม้ การได้มีโอกาสร่วมงานกับวนชัยครั้งนี้ทำให้เราได้รู้จักกับวัสดุไม้ทดแทนธรรมชาติมากขึ้น ต่างจากที่ปกติวาดลงแต่ในกระดาษและในระหว่างที่เพ้นท์งานก็ไม่มีอาการแพ้ที่เกิดจากวัสดุเลย ซึ่งทั้งๆที่ปกติมักจะเป็นคนที่แพ้ง่ายมาก ถือว่าแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับการนำไปต่อยอดสร้างคุณค่าเพิ่มในเชิงศิลปะค่ะ

 

 

ด้านนวลนวลตอง ประสานทอง กล่าวว่า นวลกับวนชัยมีความเชื่อตรงกันในเรื่องการทำงานโดยหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงออกแบบและเพ้นท์ชิ้นงานด้วยความตั้งใจที่อยากให้ทุกคนเห็นว่า วัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามน่าสนใจ และดูทันสมัยไม่แพ้วัสดุไหนๆ

 

 

 โดยเลือกวาดเป็นลวดลายนก ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีส่วนช่วยในการขยายป่าไม้ด้วยการจิกเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ ลงบนประตู. พร้อมใช้ภาพเบื้องหลังเป็นรูปหน้าต่างเพื่อสื่อถึงความทดแทนกันได้ระหว่างประตูที่ปิดอยู่กับหน้าต่างที่เปิดออกไปสู่ทางเลือกใหม่ๆ. เหมือนเป็นการ ‘ Opening the New Door’ และอีกชิ้นที่อยู่ในผลงานชุดเดียวกัน เป็นกรอบรูปที่นำแผ่นวีเนียร์มาตัดเป็นรูปทรงของดอกไม้ในแจกันเพื่อสื่อว่าบางสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนจะโรยราหรือหมดคุณค่าไปแล้ว แต่เมื่อเอามาปักใส่แจกันมันก็ยังมีชีวิตและงดงามต่อไปได้อีก

 

 

นอกจากนี้ในโอกาสงานเปิดตัววู้ดสมิตรยังมีแขกรับเชิญพิเศษอีก 2 คน คือ พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และ นักแสดงสาวนักอนุรักษ์อย่าง เชอรี่เข็มอัปสร สิริสุขะ ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะผู้ที่คลุกคลีกับงานด้านการพัฒนา รวมทั้งฝากแนวคิดดีๆให้กับผู้บริโภคและทุกภาคส่วนในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขเรายังมีโอกาสรักษาสมดุลให้กับธรรมชาติ และส่งต่อโลกสีเขียวให้กับลูกหลานในอนาคตได้ถ้าเรารู้จักแสวงหาความรู้และค่อยๆ ลงมือปรับพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้ เนื่องจากมนุษย์เรายังต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ สำหรับปัจจัย 4 อยู่ ดังนั้นสิ่งที่เราพอจะทำได้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมก็คือ การบริโภคด้วยความใส่ใจและเลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันอย่างมีความรับผิดชอบค่ะ

 

 

ด้าน เชอรี่เข็มอัปสร สิริสุขะ ก็ได้ฝากข้อคิดดีๆในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ว่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มได้ที่คุณตัวเอง วิธีที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนทำได้คือการรู้จักใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะในทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำเอาหลักการลดการใช้ใช้ซ้ำและแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ (reduce, reuse, recycle)  มาประยุกต์ในชีวิตประจำวันให้เกิดความเคยชิน เพียงเท่านี้เราก็สามารถช่วยลดขยะลดโลกร้อนและลดการทำลายธรรมชาติลงได้มากแล้วค่ะ

 

 

วู้ดสมิตรตั้งเป้าหมายที่จะเปิดสาขาทั้งหมด20 แห่งทั่วประเทศภายในปีนี้ซึ่งมีทั้งร้านที่เป็นแบบสแตนด์อโลนและร้านค้าที่ร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นความร่วมมือกับไดนาสตี้เซรามิคทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่วู้ดสมิตรจำหน่ายประกอบด้วยแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติWood-based Panel ได้แก่แผ่นปาร์ติเกิ้ล(Particleboard) แผ่นเอ็มดีเอฟ(MDF Board) OSB แผ่นไม้พื้นสำเร็จรูปบานประตูไม้HDF และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้แก่ไม้พื้นบันไดและไม้ราวบันไดบัวเชิงผนังตัวจบไม้พื้นไม้ตกแต่งผนังประตูวงกบประตูพร้อมวงกบเป็นต้นพร้อมกับมีบริการด้านการจัดส่งสินค้า

 

📍www.indyloveเช็คอิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *