🔴 ททท. ผนึก สธทท. ส่งเสริมนักท่องเที่ยวตลาดภายในประเทศ ด้วยกิจกรรมนำเที่ยวทั่วทุกภูมิภาค ดันโครงการ “ เที่ยวไทย 5 ภาคกับ สธทท. ”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ ด้วยกิจกรรมนำเที่ยวทั่วทุกภูมิภาค โครงการ “ เที่ยวไทย 5 ภาค กับ สธทท. ” เพื่อให้เกิดการขายเส้นทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้ง 5 ภูมิภาค ตามแนวทางของ ททท.

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย เปิดเผยว่า.. สมาคมฯ ได้ดำเนินโครงการ “ เที่ยวไทย 5 ภาคกับ สธทท. ” ช่วงระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึง เดือนสิงหาคม นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ที่เป็นสมาชิกของ สธทท. ร่วมกันเสนอขายเส้นทางนำเที่ยว ในรูปแบบแพ็คเกจทัวร์ โดยจัดทำรายการนำเที่ยว เสนอขายในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย และมีกิจกรรม ร่วมกันในพื้นที่แต่ละภูมิภาค อาทิ กิจกรรมพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่ กับ ผู้ประกอบการ สมาชิก สธทท. (Travel Mart) และกิจกรรมนำเสนอสินค้าท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค เพื่อให้เกิดการขายเส้นทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้ง 5 ภูมิภาค ตามแนวทางของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. ) ทั้ง การท่องเที่ยววันธรรมดา, การท่องเที่ยวนอกฤดูกาล, การท่องเที่ยวเมืองรอง, การท่องเที่ยวงานประเพณี และกิจกรรมในพื้นที่ ที่ ททท. ร่วมจัด และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม Corporate ตามแนวทางการดำเนินงานของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ..

1. การนำเสนอกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำที่ใด อาทิเช่น สวนผลไม้ ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี, เที่ยวงาน “ นุ่งซิ่นกินทุเรียน ” จังหวัดอุตรดิตถ์, เที่ยวเขาจมป่า จังหวัดตรัง, จัดท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวานรถยนต์-รถบิ๊กไบค์

2. จัดงาน TTPA Travel Mart ในพื้นที่ภาคตะวันออก

2.1 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวแต่ละภาค ได้มาพบปะกัน พร้อมขายรายการท่องเที่ยวนำนักท่องเที่ยวแต่ละภาคมาพบปะกันในงานกิจกรรม

2.2 นำชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของแต่ละภาค มาออกบูธ ภายในงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ได้รับรู้ข่าวสาร และเป็นแนวทางในการท่องเที่ยว

2.3 ภายในงาน จัดแสดง วัฒนธรรมการแต่งกาย ศิลปะการแสดง และอาหารถิ่นของแต่ละภูมิภาค

2.4 มีการซื้อ – ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าทางการท่องเที่ยว

แบบ B2B ผู้ประกอบการ และ ผู้ประกอบการ

แบบ B2C ผู้ประกอบการ และ นักท่องเที่ยว

2.5 การจัดประชุมสัมมนา เพื่อพัฒนาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว “ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ”

พรเทพ สีบุญเรือง หลานพระยาคงคาธราธิบดี เจ้าเมืองกระบี่

เส้นทางท่องเที่ยวในโครงการมีครบทุกภูมิภาค ภาคเหนือ , ภาคกลาง , ภาคใต้ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคตะวันออก ทาง สธทท. จัดกิจกรรม TTPA Travel Mart ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่ง สธทท. ต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชน ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมเดินทางด้วย โครงการเที่ยวไทย 5 ภาค มีส่วนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างสังคมให้เข้มแข็งสธทท. ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม และร่วมรับสิทธิประโยชน์ร่วมกันคำนึงถึง เพื่อนสมาชิกในพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยว และร่วมพัฒนางานบริการสู่มาตรฐานสากล ในแนวทางเดียว ทำให้เพื่อนสมาชิกในแต่ละพื้นที่ได้รับการพัฒนา และนำไปสู่การสร้างาน สร้างอาชีพ และก่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยจากโควิค-19

อาจารย์​ ‘ ชัยรัตน์ ​ด่าน​วิวัฒนา​นนท์​ ‘ ประธาน​ ” ธรรม​สถาน​เมือง​กระบี่​ “…

– สธทท. ได้กำหนดเบื้องต้น สำหรับผู้ร่วมเดินทาง ต้องได้รับการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม

– สธทท. ได้จัดชุด Hygiene Travel Kit ประกอบด้วย แก้วน้า , สเปรย์แอลกอฮอล์ ทิชชูแอลกอฮอล์ ระหว่างการเดินทางบนรถ จะไม่บริการเครื่องดื่ม และอาหาร เพื่อลดการเปิดหน้ากากอนามัย สถานที่ท่องเที่ยว ให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยง การนำนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ ที่เสี่ยง และแออัด เพื่อลดความเสี่ยงร้านอาหาร จัดช้อนกลางสำหรับทุกท่าน เพื่อลดการสัมผัสร่วมประโยชน์จากโครงการเที่ยวไทย 5 ภาค ผู้ประกอบการนำเที่ยว มีงานเพิ่มขึ้น สมาชิก สธทท. ได้ช่วยเหลือกัน มีเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึ้น เนื่องด้วยผู้ประกอบการแต่ละท่านมีมุมมองต่างกัน มีเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ขึ้น มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรมต่อเนื่องที่คาดว่าจะจัดหลังจากโครงการนี้คือ..

– จัดงาน TTPA Travel Mart ในทุกภูมิภาค อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

– จัดนำเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่เป็นที่นิยม อาทิเช่น หนองบัวลำภู มหาสารคาม

กำแพงเพชร เป็นต้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วไป

– การทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง ประเทศอาเซี่ยน เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม

– ค้นหาชุมชนท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในแต่ละภูมิภาค และช่วยกันบูรณาการ ให้เกิดเป็นชุมชน

ท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับ และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้

สิ่งที่อยากบอกต่อ..

– ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว กับ สธทท.

– แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว / ชุมชนท่องเที่ยว

ด้วย สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) กำหนดดำเนินโครงการ “เที่ยวไทย ๕ ภาคกับ สธทท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทนำเที่ยว ที่เป็นสมาชิกของ สธทท. ร่วมกันเสนอขายเส้นทางนำเที่ยว ในรูปแบบแพ็คเกจทัวร์ โดยจัดทำรายการนำเที่ยวนำเสนอขายในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย และมีกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่ที่กำหนดในแต่ละภูมิภาค อาทิ กิจกรรมพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่ กับ ผู้ประกอบการ สมาชิก สธทท. (Trade Meet) และกิจกรรมนำเสนอสินค้าท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค เพื่อให้เกิดการขายเส้นทางท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนต้องการสนับสนุนและส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้ง 5 ภูมิภาค ในช่วงวันธรรมดา การท่องเที่ยวนอกฤดูกาล การท่องเที่ยวเมืองรอง การท่องเที่ยวงานประเพณี และกิจกรรมในพื้นที่ที่ ททท. ร่วมจัด และส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม Corporate ตามแนวทางการดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ผู้สนใจสามารถรับข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Page Facebook สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย, เว็บไซต์ www.thaitourism.or.th หรือโทรศัพท์ สายตรง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษาฯ ดังต่อไปนี้..

นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.), ประธานโครงการ เที่ยวไทย 5 ภาค กับ สธทท. ” โทร. 0812512207

1) ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์

ประธานฯ ภูมิภาคภาคกลาง สธทท.

โทร. 0985646145

2)คุณชนัฐมนทน์ เงินวิวัฒน์กูล

ประธานฯ ภูมิภาคภาคใต้ สธทท.

โทร. 0615450956

3) คุณกัญญ์วรัณ แผ่พร

รองประธานฯ ภูมิภาคภาคเหนือ สธทท.

โทร. 0649892462

4) คุณโสดารินทร์ ธนเนืองโรจน์

ประธานฯ ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร. 0626696441

5) คุณพูลผล แพทอง

ประธานฯ ภูมิภาคภาคตะวันออก สธทท.

โทร. 0841047799

นายพูลผล แพทอง ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย สธทท. ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในงาน Meet The Press สธทท. ว่า.. งาน TTPA Travel Mart เป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขายที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย 5 ภูมิภาค (Sellers) ได้นําเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว หลากหลาย พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเจรจาธุรกิจภายในพื้นที่การจัดงาน โดยนําเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยมิติใหม่จากสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ผ่านการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทย มีกิจกรรมการสาธิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น สินค้าด้าน BCG เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าท่องเที่ยวชุมชน หรือสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ตรงกับ Amazing Thailand New Chapters ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวทั่วราชอาณาจักรไทย (Buyers) จำนวน 100 ราย จาก 5 ภูมิภาค ผู้ขาย (Sellers) ประมาณ 50 ราย เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ กลุ่ม MICE, กลุ่ม Entertainment, กลุ่ม Hospital/Clinic/Health and Wellness, กลุ่ม Hotel and Resort กลุ่ม Tour Operator/Travel Agent, กลุ่ม Transportation/Carrier, กลุ่ม Wedding และธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งสื่อมวลชนสายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 50 สำนัก เข้าร่วมกิจกรรมด้วย …

…………………………………………………

📍www.indyreport.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *