🔴 เพื่อสิ่งที่ดีกว่า คุณกล้าเปลี่ยนแปลงไหม?

 

บ้านปูชวนร่วมงาน “Impact Day 2021: Dare for Better Change 26 พ.ย.นี้

ร่วมฟัง ช้อป เรียนรู้เพื่อสร้างพลังเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคมมากว่า 10 ปี สำหรับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม ปีที่ 10 “Banpu Champions for Change” (BC4C #10) โดยในปีนี้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ และสถาบัน ChangeFusion องค์กรไม่แสวงผลกำไร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในกิจการที่มุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม มาร่วมลุ้น 5 กิจการเพื่อสังคมดีเด่นของโครงการฯ ประจำปี 2564 พร้อมเติมความรู้ด้านกิจการเพื่อสังคมจากผู้เชี่ยวชาญผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเวทีเสวนา และการนำเสนอธุรกิจจากผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม รวมถึงสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมเพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการโดยตรง ในงาน “Impact Day 2021: Dare for Better Change เพื่อสิ่งที่ดีกว่า คุณกล้าเปลี่ยนแปลงไหม?” ที่จะจัดในรูปแบบออนไลน์อีเวนต์ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 – 18.00 น. โดยเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้

สำหรับงาน Impact Day 2021 นั้น เป็นปีแรกที่จัดในรูปแบบออนไลน์ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้ผู้ชมงานมีส่วนร่วมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม ตอบรับกับชีวิตวิถีใหม่ที่เปลี่ยนไปในโลกยุค New Normal กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน มีดังนี้

  • การประกาศผล 5 ทีมผู้ชนะ โครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม รุ่นที่ 10 และการนำเสนอความก้าวหน้าของกิจการหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ
  • SE Marketplace นำเสนอและจำหน่ายสินค้าและบริการจากกิจการเพื่อสังคมในโครงการฯ และเครือข่าย ในรูปแบบตลาดออนไลน์ ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน gather.town
  • การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ขับเคลื่อนสังคม SE ตอบรับวิถีโลก” เพื่อบอกเล่าความท้าทายของโลกธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีนี้ เทรนด์ที่คนทั่วไปให้ความสนใจในปัจจุบัน และการปรับตัวของผู้ประกอบการให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่

รศ.ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion และ

คุณอมรพล หุวะนันทน์ เจ้าของกิจการเพื่อสังคม moreloop และผู้เข้าร่วมโครงการ BC4C รุ่น

 ที่ 8

คุณชลพรรษา นารูลา ผู้ดำเนินรายการ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ที่ https://www.zipeventapp.com/e/BC4CImpactDay2021 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/banpuchampions

###

เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

บ้านปูเชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ

………………………………………………

📍www.indyreport.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *