ประธานบอร์ด และ ผู้ว่า ททท เปิด ประชุมใหญ่ ขับเคลื่อนนโยบายท่องเที่ยว หวังผลักดัน GDP และ พร้อมรับนโยบาย ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวไทยสู่ปีท่องเที่ยวไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด Thailand Grand Tourim Year 2025

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2567) นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ประธานกรรมการ ททท. เป็นประธานในการประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี 2568 หรือ TATAP 2025 เพื่อกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และแผนการดำเนินงานของ ททท. ในปี 2568 ตามกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการของ ททท. ประจำปี พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ, คณะผู้บริหาร ททท., พนักงาน และสื่อมวลชน โดยมี นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวรายงานต่อที่ประชุมพร้อมร่วมกำหนดนโยบายเพื่อจัดทำแผนต่าง ๆ รวมถึงเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน-ปัญหา-อุปสรรค เชิงกระบวนการเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้แผนการดำเนินงานหลังจากนี้ และส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็น Tourism Hub ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พร้อมตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่

นางสาวนัทรียา ระบุว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยรัฐบาลพร้อมขับเคลื่อนและส่งเสริมการทำงานของ ททท. ในทุกแง่มุม เพื่อทำให้ปีหน้ากลายเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของการท่องเที่ยวไทยสู่การเป็น Thailand Grand Tourism Year 2025 ผลักดันเมืองหลักเมืองน่าเที่ยว ส่งเสริม เสน่ห์ไทย (Soft Power) โดยการประชุมในครั้งนี้จะถูกนำเสนอ-พิจารณาผ่านการประชุมบอร์ด ททท. ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ และจะประกาศใช้แผนการดำเนินงานของ ททท. ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ต่อไป

นางสาวฐาปนีย์ ระบุว่า แผนงานในปี 2568 จะต้องรับมือความท้าทายแห่งอนาคต 5 ด้าน (5C) ได้แก่ Climate Change การออกแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ, Cost of Living การออกแบบโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและค่าครองชีพที่เปลี่ยนไป, Computer Distortion การรับมือการบิดเบือนข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สรุปข้อมูลให้นักท่องเที่ยว ดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้ AI ถูกสอนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ (Text) และรูปภาพ, Cartographic Politic การปรับตัว ปรับแผนและนโยบายให้เป็นกลางต่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และ Cyber Attack การเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามจากการโจมตีด้านไซเบอร์

ทั้งนี้ การเตรียมพร้อม ปี Thailand Grand Tourism Year 2025 ททท. ได้เตรียม ความพร้อมแผนงานตอบโจทย์ Grand Festival , Grand Exclusive Experience , Grand Invitation , Grand Privilage (exclusive offers) เป็นต้น เพื่อหวังการสร้างพลังและความยิ่งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยตามนโยบายการขับเคลื่อนของรัฐบาล

สำหรับการประชุม TATAP 2025 ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพมหานคร

#สื่อสารองค์กรททท #AmazingThailand #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #TourismAuthorityofthailand #TATAP2025

…………………………………………….…

www.indyreport.co.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *