จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก “ปายเอ็นดูโร่ ครั้งที่ 4”เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ในช่วง Green Season และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณลานอเนกปะสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก “ปายเอ็นดูโร่ ครั้งที่ 4” โดยได้รับเกียรติจากนายปกรณ์ จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้กำลังใจนักแข่ง

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ในช่วง Green Season และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงกีฬา ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณกุศล ซึ่งคาดว่าจะมีนักแข่งและทีมงานพร้อมผู้ติดตามจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คน อันจะก่อให้เกิดรายได้และเกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจ ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรม
โดยการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบากในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Extream และประเภททั่วไป รุ่น Lady และรุ่นท่องเที่ยวแอ่วดอย รวมทั้งสิ้น 20 รุ่น มีนักแข่งสมัครการเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 500 คน ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเหรียญรางวัลมากมาย


สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ที่ทำการปกครองอำเภอปาย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว, สถานีตำรวจภูธรปาย, สถานีตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน, ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอปาย, ชมรมปายเอ็นดูโร่, โรงพยาบาลปาย, อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยปาย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชน ภาคประชาชน ที่จะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการ และชุมชนต่าง ๆ ในห้วงก่อนถึงหลังการจัดงานซึ่งจะเกิดการหมุนเวียนเงินตราในระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี และจะเกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจต่อพื้นที่อำเภอปาย รวมทั้งอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่กำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาลตลอด 365 วัน ก่อให้เกิดรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นช่วงฤดูฝน เป็นฤดูกาลที่มีความสวยงามของภูมิทัศน์ตามสภาพธรรมชาติ และเป็นฤดูกาลแห่งการเกษตร ซึ่งเป็นการผลิตอาหารส่งไปจำหน่ายยังพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย

…………………….…………………….

www.indyreport.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *