🔴 ททท.นำเสนอทิศทางการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา จัดงาน Chonburi Meaningful Travel 2024 เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม Ocean Marina Resort Pattaya Jomtien จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอทิศทางการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้แก่พันธมิตรทางการตลาดในพื้นที่ สำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดและสร้างจุดแข็งให้ธุรกิจในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด Sustainable Tourism Golds : STGs STAR

การจัดงาน Chonburi Meaningful Travel 2024 มีการนำเสนอทิศทางและแผนการตลาดท่องเที่ยวโดยผู้บริหารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งระดับภาพรวมของทั้งประเทศ, ระดับภูมิภาคภาคตะวันออก และระดับพื้นที่ของจังหวัดชลบุรี รวมไปถึงการนำเสนอโครงการ STAR : Sustainable Acceleration Rating ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย


นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายติดอาวุธด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานในหัวข้อ Meaningful Marketing for Sustainable Tourism โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี และบรรยายแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนักท่องเที่ยวจีนในสถานการณ์ปัจจุบัน โดย Ms. Diane Cui, Marketing Director, Thailand and CLM จาก Trip.com Group แพลตฟอร์ม Online Travel Agency ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีน


นางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ททท. ที่ต้องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2567 ททท.ตั้งเป้ารายได้ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ที่จำนวน 3 ล้านล้านบาท โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ทรงคุณค่าและมีความหมาย (Meaningful Travel) แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย ททท.มุ่งมั่นที่จะรณรงค์การเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบ low carbon รวมถึงการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการบริโภคอาหารเกษตรอินทรีย์ และการรับประทานพืชผักผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล”

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกปี 2567 นั้น ได้ดำเนินมาจากแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของชาติ และแผนวิสาหกิจ ททท. “ททท. เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน” สู่แผนปฎิการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออก ปี 2567 Theme “สบ๊ายสบายภาคตะวันออก” กับการเสิร์ฟเมนูประสบการณ์ท่องเที่ยว “สุขทันทีที่เที่ยวภาคตะวันออก” เพิ่มความสุขแบบไร้ขีดจำกัด ด้วยการเพิ่มกลยุทธ์ 3 ด้าน คือ
1.กระตุ้นการเดินทาง
โดยเพิ่มความถี่ กระจายตัวของนักท่องเที่ยวทั้งช่วงเวลาและพื้นที่ ทำให้ภาคตะวันออกมีความรู้สึกว่า ”เที่ยวง่าย เที่ยวใกล้ เที่ยวได้สะดวก-สบาย สมกับคำว่า สีสันตะวันออก” ออกแบบให้แต่ละจังหวัดมี จุดขายที่ต่างกัน เที่ยวภาคตะวันออกแล้วจะได้สัมผัสกับความสนุกๆและมีความสุขเที่ยวได้ตลอด365วัน
2.ขยายวันพักค้าง
โดยเพิ่มกิจกรรม เปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นจุดขาย สร้างจุดขายพิเศษเพื่อเสนอขายขยายวันพักค้างให้มากขึ้นในหลายๆมิติ
3.ใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น
โดยเพิ่มจุดขายใหม่ๆเจาะกลุ่มตลาดไฮเอนด์ ( High-End Market ) ค้นหามีสินค้าท่องเที่ยวและบริการใหม่ๆที่เกิดขึ้นทุกๆปีมานำเสนอ(เพราะสินค้า+จุดขายใหม่ไม่มีใครต่อ(ราคา) Soft Power และสินค้าท่องเที่ยวชุมชนศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ STG ท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ปี2567 ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก ชูจุดขาย 4 มุมมองต้องห้ามพลาดเมืองมาเที่ยวภาคตะวันออก คือ 1.ยืนหนึ่งเรื่องกิน 2.สุดฟินเรื่องเที่ยว 3.เต็มเหนี่ยวเที่ยวสายศรัทธา (สายมู) 4.เรียนรู้เรื่องรักษ์

นางสาวอโนมา วงษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา กล่าวว่า “ ในปี 2567 ททท. สำนักงานพัทยา วางเป้าหมายสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี 2.7 แสนล้านบาท และคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวชลบุรีอย่างน้อย 27 ล้านคน-ครั้ง ภายใต้สัดส่วนระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ (50:50) ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาด 5F plus 1G (Food, Film, Festival, Fashion, Fight plus Green) ที่มุ่งเน้นใช้ Soft Power ของจังหวัดชลบุรีเป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน โดยกลยุทธ์ 5F plus 1G จะสอดแทรกในแผนปฏิบัติการของสำนักงานไปพร้อมกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสู่ความยั่งยืนผ่านผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อไป”

สำหรับแผนปฏิบัติการของ ททท. สำนักงานพัทยา ประกอบด้วย
– โครงการ 366 วันมหัศจรรย์ชลบุรี : มุ่งเน้นกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยผ่าน Festival ที่จัดขึ้นโดยททท. และพันธมิตรทางการตลาด รวมไปถึงการสร้างกระแสเดินทางตามรอย Film Location ของซีรีส์ หรือภาพยนตร์ที่มีการถ่ายทำในชลบุรี เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมของเมืองพัทยา ชลบุรีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ทางด้านภาพยนตร์ของ UNESCO (City of Film) ในปี 2570 นอกจากนี้ ยังมีการจัดแพ็คเกจเสนอขาย Loyalty Package สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางซ้ำมาท่องเที่ยวชลบุรี โดยร่วมกับที่พักที่ได้รับ “ดาวความยั่งยืน : STGs Star” และรางวัล Thailand Tourism Awards
– โครงการ Chonburi Green Kitchen Story : มุ่งเน้นกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวศักยภาพที่ชื่นชอบการสร้างสรรค์ประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดพิเศษผ่าน Food “เมนูอาหารถิ่นกินตามฤดูกาล” ของชลบุรี
– โครงการ Chonburi Happy Stay More : มุ่งเน้นขยายวันพักของนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมทางการท่องเที่ยว อาทิ Wellness, กีฬาทางน้ำ เป็นต้น
– โครงการ Chonburi Meaningful Travel : มุ่งเน้นการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความหมายในวันธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวกลุ่มประชุม อบรม สัมมนา เดินทางมาท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม CSR ในพื้นที่
– โครงการ Chonburi Amazing New Chapters : มุ่งเน้นการส่งเสริมการขายสำหรับตลาดต่างประเทศ ที่เป็นตลาดเป้าหมายหลักของพื้นที่ชลบุรี ผ่านการเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย Trade Show / Road Show ในต่างประเทศ รวมไปถึงการกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย (Expat) มายังชลบุรี

………………………….…………………..….

📍www.indyreport.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *