🔴 รวมพลเซเลบริตี้- คนดังจิตอาสา ร่วมงาน Smile Creator X Bambini Villa ตลาดนัดเด็กสร้างยิ้ม มอบเงินให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ระดมทุนช่วยผ่าตัดเด็กภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

  รวมพลเซเลบริตี้&#

Read more

🔴 ปรับตัวอย่างไร ในวันที่ประเทศไทยกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ อีกหนึ่งทัศนะจาก “เอสซีจี” ใช้เทคโนโลยีเสริมกำลังคน-พัฒนาสินค้าบริการตอบโจทย์ตลาด

  หนึ่งเทรนด์สำคัญข

Read more