🔴 อบต.แม่คะตวน บูรณาการหน่วยงานการท่องเที่ยว เกษตร และ พช. จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวดอยพุ่ยโค

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2

Read more

🔴 ททท. จับมือ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิเคราะห์ วางแผน และสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และยานยนต์พลังงานใหม่

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

Read more

🔴 ททท. จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรู-ดีแทค ชวนนักท่องเที่ยว Expat เที่ยวไทยกระตุ้นการท่องเที่ยวปลายปี มอบสิทธิ์เข้าอุทยาน และบัตรเติมน้ำมันจากบางจาก มูลค่า 500 บาท ฟรี

  บ่ายวันนี้ (21 พฤ

Read more

🔴 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หารือร่วมกับผู้ว่าการ ททท. ยกระดับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และธุรกิจบริการ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเมืองหลัก-เมืองรอง

วันที่​ 20 พฤศจิกายน 256

Read more

🔴 หอการค้าไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ 17 นักธุรกิจสตรี และนักวิชาชีพดีเด่น ที่มีผลงานดีเด่น เป็นแบบอย่างที่ดีพร้อม สร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคม ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41

ในวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2

Read more