🔴 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวสารให้เทศบาลอมืองร้อยเอ็ด และเติมใส่ตู้ปันสุขบริจาคของใส่ตู้ให้กับผู้รับผลกระทบจากโควิด 19

  วันที่ 20 พฤษภาคม

Read more

🔴 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวขาวเกษตรอินทรีย์ 500 กิโลกรัม แก่ กลุ่มงานกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อช่วยเหลือประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัยและนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระ

Read more

🔴 คนไทยไม่ทิ้งกัน ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา และคณะทำงาน จัดเตรียมข้าวสารกว่า 350 กิโลกรัมเพื่อบริจากแก่ รพ.สต.เหนือเมือง

  ดร.รณวริทธิ์ ปริย

Read more

🔴 ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เปิดอบรมเกษตรกร เพื่อจัดระบบการผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ มาตรฐาน EU, NOP(USDA Organic) และ JAS

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระ

Read more